Företagsinformation från företagsregistret - Företagslots i Östhammars kommun           
Uppdaterad 15 augusti 2017
 
Sökning med hjälp av SNI-kod
För att hänföra företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar används sedan 1 januari 2008 standarden SNI 2007. Koden används i första hand av SCB:s Företagsdatabas och Skatteverket.

SNI 2007 är indelad i fem nivåer:
  • Avdelning (en bokstav)
  • Huvudgrupp (två siffror),
  • Grupp (tre siffror),
  • Undergrupp (fyra siffror) och
  • Detaljgrupp (fem siffror).

Till vänster hittar du de olika avdelningarna. Genom att klicka dig fram förfinar du successivt ditt sökresultat.

På registreringsbeviset från Skatteverket hittar du vilken SNI-kod ditt företag har.